گردونه ی جوان.موشن
جوان.موشن (خبر)

ویدئو نمونه کار

در لینک زیر  مشاهده کنید http://site.7gardoon.com/fa/video/117بیشتر ...
جوان.موشن (مقاله)

بازاریابی محتوا چیست؟

بازاریابی محتوا، بخشی از استراتژی بازاریابی و توسعه کسب‌وکار شما است که بر ایجاد و توزیع محتوای ارزشمند، مرتبط و یکپارچه تمرکز دارد و هدف کلی آن، جذب مخاطبین جدید و حفظ مخاطبان قبلی است. جذب مخاطب در این استراتژی، با ارائه محتوای ارزشمند انجام می‌شود. برای داشتن یک بازاریابیشتر ...
جوان.موشن (خبر)

تولید موشن گرافی جذاب

وشن گرافیک چیست؟ موشن گرافیک (motion graphic) همانطور که از اسمش پیداست، از دو کلمه موشن (به معنای حرکت) و گرافیک ساخته شده. بنابرین موشن گرافیک را می‌توان مجموعه ای از طرح های گرافیکی دانست که بر خلاف تصاویر گرافیکی توسط تکنیک‌هایی متحرکند. بیشترین استفاده موشن گرافیک در بحث تببیشتر ...

 |